polski angielski niemiecki
Piątek, 14 maja 2021 r. Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja
Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rusinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2021-2022

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rusinów z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2022

            Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688 ze zm.)  został przygotowany Wieloletni Program Współpracy Gminy Rusinów z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2022.

            Zapraszamy do konsultacji nad projektem Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rusinów z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2022.

            Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 28.04.2020 r. i potrwa do 12.05.2020 r.

            Projekt „Wieloletniego Programu Współpracy” można pobrać ze strony www.rusinow.pl zakładka „Organizacje Pozarządowe”.

            Program został także opublikowany na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy w Rusinowie.

      Opinie i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@rusinow.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony Urzędu na adres: Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4 , 26-411 Rusinów lub przynieść osobiście do Urzędu Gminy w Rusinowie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Pani Emilia Smolarska – tel. 48 6727022 wew. 25.

 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA