polski angielski niemiecki
Piątek, 14 maja 2021 r. Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja
Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”
Opublikowany: 2021-05-05
Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Rusinowa otrzymało dofinansowanie na zakup strojów galowych i instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminy Rusinów w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach realizowanego zadania orkiestra zostanie doposażona w stroje galowe w barwach herbu Gminy Rusinów (czapki z kitą oraz kurtki mundurowe ze spódnicą lub spodniami) oraz brakujące instrumenty muzyczne: puzon tenorowy, flet poprzeczny, saksofon altowy, lirę marszową, saksofon tenorowy i dwie trąbki. Operacja obejmuje również warsztaty muzyczne, na których członkowie orkiestry poszerzą swój repertuar oraz rozwiną nabyte dotychczas umiejętności.
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy atrakcyjności i wizerunku orkiestry, co przełoży się na zwiększenie ilości koncertów i pozwoli efektywniej promować i szerzyć lokalne dziedzictwo kulturowe, a także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych.

 

05-05-2021
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” realizuje kolejny projekt
Opublikowany: 2020-07-22
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” realizuje kolejny projekt
W dniu 21 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Rusinowa podpisało umowę na dofinansowanie operacji pn.: „Piknik rodzinny spotkanie z tradycją rolniczą i kulturą ludową obszaru Gminy Rusinów” realizowanej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych. Dofinansowanie wynosi 53 000,00 zł., co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania. 
 
22-07-2020
IV Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych
Opublikowany: 2019-09-09
IV Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych

 

8 września odbyła się czwarta edycja Festiwalu Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uroczystego otwarcia IV Festiwalu dokonał Wójt Gminy Rusinów – Marian Andrzej Wesołowski. Szczególne życzenia z okazji festiwalu przesłał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Podczas festiwalu zaprezentowało się 10 kapel ludowych, 8 zespołów śpiewaczych oraz 6 solistek, których repertuar jest zgodny z tradycjami naszego regionu. Na scenie nie zabrakło również uczniów mistrza Jana Gacy. Artyści wystąpili na scenie w tradycyjnych strojach ludowych, każdy z nich zaprezentował po trzy utwory, w tym: oberki, polki i mazurki. Po występie wszyscy artyści otrzymali drobne upominki, a w świetlicy wiejskiej czekał na nich smaczny poczęstunek. Licznie zgromadzona publiczność wspaniale bawiła się na placu przed sceną i tym samym stworzyła niepowtarzalny klimat. W ten sposób po raz kolejny uczciliśmy pamięć słynnego, nieżyjącego już skrzypka Jana Gacę z Przystałowic Małych. A założony cel, czyli popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego został osiągnięty.   

 

09-09-2019
Warsztaty z artystami ludowymi
Opublikowany: 2019-09-02
Warsztaty z artystami ludowymi

02-09-2019
Zaproszenie na IV Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych

02-09-2019
Wystawa prezentująca sylwetkę Jana Gacy

09-08-2019
Projekcja filmu pt. "Uniwersytet Jana Gacy"

09-08-2019
Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie

 

09-07-2019
Otwarcie siłowni plenerowej we wsi Nieznamierowice
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” pozyskało środki finansowe na projekt pn.: „Rozwój kapitału społecznego poprzez budowę siłowni plenerowej we wsi Nieznamierowice” w ramach PROW 2014-2020, w kwocie 25 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia powstała siłownia zewnętrzna na placu przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nieznamierowicach. Natomiast 23 czerwca br. odbyło się otwarcie nowego, ogólnodostępnego, niekomercyjnego obiektu służącego społeczności lokalnej. Na imprezie integracyjnej zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne uczniowie z NSP w Nieznamierowicach. Zgromadzona publiczność podziwiała wspaniały występ nauczycieli z NSP w Nieznamierowicach. Nie zabrakło również akcentu ludowego, na scenie wystąpił zespół „Przystalanki” z Przystałowic Małych oraz zespół „Zakukała Kukułecka” z Gałek. Impreza miała charakter pikniku rodzinnego, każdy mógł uczestniczyć w przygotowanych na ten dzień atrakcjach. Wspólne grillowanie sprzyjało rozmowom o lokalnych inicjatywach, wymianie doświadczeń i zacieśnieniu relacji międzyludzkich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży, a wręczone nagrody sprawiły uczestnikom dużo radości. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna zabawa taneczna pod gwiazdami.
Zrealizowane   przedsięwzięcie przyczyniło się do integracji społeczności lokalnej, stworzona została nowa przestrzeń dla rozwoju kapitału społecznego.
25-06-2019
Rozwój kapitału społecznego poprzez budowę siłowni plenerowej we wsi Nieznamierowice

 

13-06-2019
Spotkanie z Przewodniczącą Rady Gminy Rusinów i sołtysem wsi Rusinów

 

17-10-2018
Spotkanie z artystami ludowymi

 

05-10-2018
Wyjazd edukacyjny do Sejmu i Senatu

 

28-09-2018
III Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych

 

21-09-2018
Nowe urządzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Gałkach

 

17-09-2018
Nowa altana z grillem przy Samorządowym Przedszkolu w Rusinowie z siedzibą w Gałkach

 

17-09-2018
Impreza integracyjna
26 sierpnia 2018 r. odbyła się impreza integracyjna zorganizowana w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Przedstawiliśmy na niej efekty przeprowadzonych wcześniej warsztatów kulinarnych, manualnych i artystycznych. Uczestnicy udekorowali pięknie stoły i namiot, przygotowali potrawy, którymi nieodpłatnie częstowali uczestników imprezy. W zorganizowanych konkursach wzięli udział nie tylko dzieci, ale również dorośli, którzy otrzymali nagrody oraz drobne upominki. Imprezę uatrakcyjnił występ zespołu „Łukash”. Na zakończenie imprezy odbyła się wspólna zabawa taneczna. Podczas wspólnej zabawy można było zaobserwować zacieśnianie więzi między mieszkańcami. Realizacja projektu zmotywowała mieszkańców naszej Gminy do dalszego działania w naszym Stowarzyszeniu oraz w naszej Gminie. 
06-09-2018
Warsztaty kulinarne, manualne i artystyczne
W sierpniu br. w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 zorganizowano warsztaty kulinarne, artystyczne i manualne. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy wspólnie przyrządzali regionalne potrawy, na warsztatach manualnych robili zaproszenia, ozdoby na imprezę integracyjną, uczyli się jak oryginalnie udekorować stół na różne imprezy okolicznościowe. Na warsztatach artystycznych dzieci przygotowały repertuar, który zaprezentowały podczas imprezy integracyjnej. Warsztaty miały na celu rozwój umiejętności kulinarnych, manualnych i artystycznych, wymianę doświadczeń, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Dzięki warsztatom uczestnicy przygotowali się do pracy przy organizowaniu imprez okolicznościowych i lokalnych. 
30-08-2018
III Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy - zaproszenie
Opublikowany: 2018-08-22

 

22-08-2018
Zaproszenie na imprezę integracyjną
Opublikowany: 2018-08-17

 

17-08-2018
Wystawa dotycząca życia i twórczości Jana Gacy
Opublikowany: 2018-08-17
Wystawa dotycząca życia i twórczości Jana Gacy

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rusinowie, w miesiącu sierpniu, została wykonana wystawa prezentująca sylwetkę słynnego, nieżyjącego już skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych. Wystawa została przygotowana w ramach projektu pn. „III Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Na ekspozycji obok zdjęć, książek przedstawiających życie Jana Gacy znajdują się również płyty z jego muzyką.

Jan Gaca (ur. w 1933 r. w Przystałowicach Małych, zm. 23 sierpnia 2013 r.) to muzykant - skrzypek ludowy z regionu Radomszczyzny. Jan Gaca grał na skrzypcach od 16 roku życia, był samoukiem, chodził na wesela i zabawy, podsłuchiwał grających mistrzów skrzypiec, znał bardzo dużą ilość melodii - zarówno mazurków, oberków, polek, jak i melodii weselnych. Wykształcił wielu młodych muzykantów, którzy podtrzymują istnienie dawnych melodii ludowych, grając je nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
Wystawa przedstawiająca życie i twórczość Jana Gacy jest ogólnodostępna w miesiącu sierpniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rusinowie, natomiast we wrześniu będzie dostępna w świetlicy wiejskiej w Przystałowicach Małych. 
17-08-2018
Projekcja filmu pt. Uniwersytet Jana Gacy
Opublikowany: 2018-08-17
Projekcja filmu pt. Uniwersytet Jana Gacy

W dniu 10.08.2018 r. odbyła się projekcja filmu pt. „Uniwersytet Jana Gacy”. Film powstał z archiwalnych i współczesnych zdjęć różnych autorów oraz z opowieści jego uczniów i przyjaciół. Film pokazuje niezwykłą relację między nauczycielem – Janem Gacą, a jego uczniami i jest jedną z pierwszych filmowych rejestracji ruchu istniejącego od lat 90, związanego z ideą rekonstrukcji muzyki tradycyjnej w jej oryginalnym kształcie. Produkcja ma służyć do zachęcania kolejnych młodych pokoleń do sięgnięcia po muzykę ludową, która jest naszym regionalnym dobrem. Po projekcji filmu odbył się panel dyskusyjny, na którym uczestnicy opowiadali ciekawe historie z życia mistrza Jana Gacy, ponieważ większość z nich znała go osobiście. 

17-08-2018
Szkolenie w ramach projektu Wspólnie możemy więcej
Opublikowany: 2018-08-17
Szkolenie w ramach projektu Wspólnie możemy więcej

17-08-2018
III Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych

 

09-08-2018
Wyjazd studyjny do Zakopanego
Opublikowany: 2018-08-01
Wyjazd studyjny do Zakopanego

Logo

W dniach 28-29.07.2018 r. w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 zorganizowano wyjazd studyjny do Zakopanego. W ramach wyjazdu zorganizowano spotkanie ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Na spotkaniu zapoznaliśmy się z działalnością stowarzyszenia, członkinie zaprezentowały nam zdobyte wyróżnienia i osiągnięcia, wymieniliśmy się doświadczeniami, również związanymi z realizacją projektów oraz regionalnymi przepisami kulinarnymi. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem i tańcem. Ponadto pierwszego dnia spacerowaliśmy po Krupówkach, zwiedziliśmy Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Drugiego dnia zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, przeszliśmy szlakiem wzdłuż Doliny Strążyskiej do Wodospadu Siklawica.

01-08-2018
Szkolenia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz radcą prawnym
Opublikowany: 2018-08-01
Szkolenia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz radcą prawnym

Logo

W lipcu br. w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 zorganizowano szkolenia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz radcą prawnym. Na szkoleniu z psychologiem przeprowadzono prelekcję na temat: jak radzić sobie ze stresem i emocjami, jak pokonać swoje lęki. Szkolenie prowadzone przez doradcę zawodowego miało na celu uświadomić uczestnikom jakie zmiany zachodzą na rynku pracy oraz przygotować ich do procesu poszukiwania pracy. Natomiast na szkoleniu z radcą prawnym zapoznano uczestników z zasadami funkcjonowania stowarzyszeń, wyjaśniono czym charakteryzuje się państwo obywatelskie oraz przedstawiono instytucje demokracji bezpośredniej.

01-08-2018
Stowarzyszenie podpisało umowę z LGD na dofinansowanie zadania

 

W dniu 29 czerwca br. Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” w Urzędzie Gminy w Odrzywole podpisało z LGD „Wszyscy Razem” umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż altany z grillem wraz z wyposażeniem do Samorządowego Przedszkola w Rusinowie z siedzibą w Gałkach” na kwotę 5 000,00 zł i zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Rusinowie z siedzibą w Gałkach” na kwotę 25 000,00 zł z programu grantowego finansowanego ze środków pozyskanych przez LGD z programu PROW-LEADER. Projekty będą realizowane przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszlość” w partnerstwie z Gminą Rusinów oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rusinowie.

06-07-2018
Informacja o projekcie
Opublikowany: 2018-07-06

 Informacja o projekcie

06-07-2018
Informacja o projekcie
Opublikowany: 2018-07-06

 

06-07-2018
Wspólnie możemy więcej - zaproszenie
Opublikowany: 2018-06-29

29-06-2018

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA