polski angielski niemiecki
Piątek, 14 maja 2021 r. Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja
Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość"
Opublikowany: 2019-05-28
Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie

 


 
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Rusinowa w dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy w Odrzywole, podpisało z Lokalną Grupą Działania „Wszyscy Razem” umowę na sfinansowanie zadania pn. „Rozwój kapitału społecznego poprzez budowę siłowni plenerowej we wsi Nieznamierowice” na kwotę 25 000,00 zł z projektu grantowego realizowanego przez LGD „Wszyscy Razem” w ramach programu PROW na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia powstanie siłownia plenerowa na placu przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Andrzeja Aposoła w Nieznamierowicach oraz odbędzie się impreza plenerowa pn.: „Otwarcie siłowni plenerowej w Nieznamierowicach”. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszlość” w partnerstwie z Gminą Rusinów oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rusinowie.

 

28-05-2019
Stowarzyszenie podpisało umowę z LGD na dofinansowanie zadania

 

W dniu 29 czerwca br. Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” w Urzędzie Gminy w Odrzywole podpisało z LGD „Wszyscy Razem” umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż altany z grillem wraz z wyposażeniem do Samorządowego Przedszkola w Rusinowie z siedzibą w Gałkach” na kwotę 5 000,00 zł i zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Rusinowie z siedzibą w Gałkach” na kwotę 25 000,00 zł z programu grantowego finansowanego ze środków pozyskanych przez LGD z programu PROW-LEADER. Projekty będą realizowane przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszlość” w partnerstwie z Gminą Rusinów oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rusinowie.

06-07-2018
zapytanie cenowe

 ZAPYTANIE CENOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579) - ustawy nie stosuje się

03-07-2018
zapytanie cenowe
Opublikowany: 2018-07-02

 

 

 ZAPYTANIE CENOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579) - ustawy nie stosuje się

.

 

02-07-2018
Wspólnie możemy więcej - zaproszenie
Opublikowany: 2018-06-29

29-06-2018

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA