polski angielski niemiecki
Piątek, 14 maja 2021 r. Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja
Położenie i granice Gminy Rusinów

Gmina Rusinów położona jest w centrum powiatu przysuskiego, na południowo zachodnim krańcu województwa mazowieckiego. Siedzibą władz samorządu gminnego jest miejscowość Rusinów. od północy Gmina Rusinów graniczy z gminami Odrzywół i Klwów, od wschodu z gminą Potworów, od południa z gminami Przysucha i Gielniów, od zachodu z gminą Drzewica w pow. opoczyńskim (woj. Łódzkie). Obszarowo Gmina Rusinów zajmuje powierzchnię 82,93 km kw. Gmina liczy około 4600 mieszkańców co daje przeciętną gęstość 57 mieszkańców na km2. Podzielona jest na 14 sołectw. Rusinów jest otoczony lasami mieszanymi. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Drzewiczka z dopływem Gawronką oraz Wiązownica będąca dopływem Radomki. Gmina Rusinów pozbawiona jest przebiegających przez jej tereny szlaków komunikacyjnych wojewódzkich i krajowych. Krzyżują się tu drogi powiatowe łączące: Przysuchę z Odrzywołem i Nowym Miastem n/Pilicą i Drzewicę z Klwowem, Przytykiem i Radomiem. Odległość gminy od siedziby powiatu w Przysusze wynosi 10 km, natomiast do siedzib Sejmiku Województwa Mazowieckiego i siedziby Wojewody Mazowieckiego w Warszawie wynosi 100 km.

Położenie Gminy Rusinów na tle Polski 


Granice Gminy Rusinów w zarysie


Położenie Gminy Rusinów na tle Powiatu Przysuskiego

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA