polski angielski niemiecki
środa, 23 października 2019 r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Plon niesiemy, plon… - Dożynki Powiatowo-Gminne w Przysusze
Opublikowany: 2019-08-22
Plon niesiemy, plon… - Dożynki Powiatowo-Gminne w Przysusze
W ostatnim czasie gospodynie z Krzesławic miały ręce pełne roboty. Reprezentowanie Gminy Rusinów na tegorocznych Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Przysusze było nie lada wyzwaniem dla koła, które w tej materii nie miało żadnych doświadczeń. Najwięcej czasu wymagało wicie wieńca dożynkowego. Kobiety szukały na swoich polach najpiękniejszych kłosów każdego z rodzajów zbóż: pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia i pszenżyta. Nie zabrakło również kiści rzadko już spotykanego lnu. Po tygodniowej pracy, w którą Panie wkładały całe swoje serce, dało się uzyskać imponujący efekt – dostojny w swej prostocie wieniec dożynkowy. Z dumą niosły go krzesławskie gospodynie przez przysuskie ulice składając go wcześniej w hołdzie Bogu podczas dożynkowej Mszy Świętej w kościele pw. Jana Nepomucena.
22-08-2019
"BLIŻSZA HISTORIA" - wycieczka autokarowa mieszkańców Krzesławic

"Cudze chwalicie, 
Swego nie znacie, 
Sami nie wiecie, 
Co posiadacie.
A boć nie śliczne 
Te wioski liczne?
Ten kraj kochany?...”

 

Ten zaczerpnięty z utworu Stanisława Jachowicza fragment stał się dla Koła Gospodyń Wiejskich z Krzesławic impulsem do organizacji dla mieszkańców wsi cyklu wycieczek po najbliższej okolicy bogatej w historię i zabytki.

Pierwsza z wycieczek odbyła się 7 sierpnia 2019r. Miejscem, w którym uczestnicy rozpoczęli zgłębianie historii była Ossa. Znajduje się tu cmentarz oraz pomnik powstańców styczniowych i żołnierzy rosyjskich poległych w zwycięskiej bitwie oddziału powstańczego „Dzieci Warszawy” i miejscowego pułku powstańczego z oddziałami carskimi w dniu 10 lipca 1863 r. Na miejscu bitwy został utworzony cmentarz. W zależności od źródeł historycznych wspomina się, że ogółem na cmentarzu spoczywa ok. 50 powstańców. Tam, obok poległych powstańców styczniowych 1863 roku, spoczywają również żołnierze września 1939 roku.

Centralnym punktem wyprawy była Studzianna i znajdująca się w niej Bazylika Mniejsza. Dzieje tego miejsca zachwycającego swym pięknem związane są z Cudownym Obrazem Św. Rodziny z Nazaretu znajdującym się w głównym ołtarzu. Najstarsi uczestnicy wycieczki wspominali swój osobisty udział w uroczystości koronacji obrazu mającego miejsce przed pięćdziesięcioma laty. Po Mszy świętej sprawowanej w intencji uczestników wycieczki i ich rodzin można było podziwiać w przyklasztornym muzeum kunsztowne eksponaty – prawdziwe dzieła sztuki. Nie można było pominąć powstającej na malowniczych wzgórzach wokół świątyni Drogi Krzyżowej. Nie zabrakło również czasu na kawę i zakup pamiątek w Domu Pielgrzyma.

20-08-2019
Gospodynie z Krzesławic na Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich w Siedlcach
Opublikowany: 2019-05-22
Gospodynie z Krzesławic na Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich  w Siedlcach

W dniu 25 kwietnia w Siedlcach odbył się I Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich.
Wydarzenie współorganizowali Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny – w którym odbył się Kongres – oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W wydarzeniu udział wzięło ponad pół tysiąca członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu. Wśród nich nie zabrakło przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich z Krzesławic. Miłą niespodzianką było spotkanie uczestniczek z Rusinowa.

W trakcie kongresu podkreślano ważną rolę, jaką Koła spełniają w lokalnych społecznościach. Dzięki przedsiębiorczości kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich – podkreślano - rozwijana jest na wsiach mazowieckich działalność kulturalna, oświatowa, kultywowane są lokalne tradycje.

Marszałek Maria Koc przypomniała o uchwalonej w ubiegłym roku ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich, która pozwoliła na zaktywizowanie kół i umożliwiła im otrzymanie wsparcia finansowego.
Obecna na Kongresie Maria Fajger -Prezes ARiMR - wskazywała, że w ubiegłym roku do zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich trafiło w formie dotacji ponad 16 mln zł. Pozwoliło to na realizację wielu ważnych inicjatyw, dzięki którym obserwujemy stały rozwój obszarów wiejskich.
Podczas wydarzenia panie zrzeszone w kołach – poprzez udział w licznych panelach tematycznych - mogły dowiedzieć się więcej na temat zajęć, które mogą organizować i możliwościach pozyskania dalszych dofinansowań na swoją działalność.
Była to również okazja do poznania smaków regionu Mazowsze.
W załączeniu krótka fotorelacja.
22-05-2019
Wyjazd do kina
Opublikowany: 2019-04-02
Wyjazd do kina

W niedzielę 31 marca - dzień po pokazie premierowym - w radomskim kinie Helios mieszkańcy Krzesławic obejrzeli najnowszy film Michała Kondrata.


Wyjazd na film „Miłość i miłosierdzie” wpisuje się w plany Koła Gospodyń Wiejskich z Krzesławic co do przybliżania społeczności lokalnej ważnych wydarzeń z zakresu kultury. Ogromnym ułatwieniem było zapewnienie przez Wójta Gminy Rusinów autokaru, którym bezpiecznie i wygodnie podróżowało 40 osób.
Na ten akurat film nie trzeba było nikogo namawiać. Boże Miłosierdzie czczone na całym świecie jest bardzo żywe również wśród mieszkańców naszej wsi. Po raz kolejny próbowaliśmy zgłębić potęgę przesłania, które Jezus przekazał ludzkości – również i nam – za pośrednictwem siostry Faustyny Kowalskiej, prostej polskiej zakonnicy, dziś już świętej. Przypomnieliśmy sobie, że nie mniejszą rolę w objawieniu światu prawdy o Bożym Miłosierdziu odegrał bł. ks. Michał Sopoćko, wybitny kapłan i spowiednik wizjonerki. Film przybliżał nieznane powszechnie dokumenty odnalezione w zapomnianych archiwach. Ich ujawnienie pozwala poznać, jak prawda o Bożym Miłosierdziu wpłynęła i dalej wpływa na losy świata.

To nie był zwyczajny film. Produkcja porusza najbardziej zatwardziałe serca. Uświadamia nam, że miłosierdzie powinno być w każdym z nas, w naszych wzajemnych relacjach, czynach, gestach. Daje nam odwagę, by po raz kolejny spróbować powtarzać za siostrą Faustyną:
 
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, 
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, 
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, 
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie 
były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, 
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, 
ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne 
i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, 
a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierni bym zawsze 
spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie 
i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, 
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. 
02-04-2019
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic gościło Seniorów
Opublikowany: 2019-04-02
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic gościło Seniorów
W sobotnie popołudnie 2 lutego budynek świetlicy wiejskiej tętnił życiem. Założone w grudniu 2018r. - z inicjatywy grupy kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic inaugurowało swoją działalność. Pierwsze uroczyste spotkanie Panie dedykowały najstarszej części społeczności lokalnej w dowód szacunku i uznania dla ich życiowej mądrości i niesionych wzorców. „To Wy właśnie niesiecie nam historię, wiarę i kulturę; tylko Wy macie najwięcej do powiedzenia o życiu i wartościach, które jedynie się liczą” - mówiła Przewodnicząca Koła w powitaniu.

Zaproszenie na „Herbatkę z Seniorem” przyjęło bardzo wiele osób w przedziale wiekowym 70 – 90 lat.

Spotkanie wypełniły ciepłe rozmowy, wspólne oglądanie zdjęć miejscowości sprzed lat, wspomnienia. Nie zabrakło śpiewu kolęd, pieśni patriotycznych i piosenek ludowych.

Gośćmi honorowymi spotkania byli: Proboszcz Parafii Smogorzów - ks. Stanisław Kwiatkowski, Wójt Gminy Rusinów - Andrzej Wesołowski, oraz Przewodniczący Rady Gminy - Hieronim Seta.

Goście wyrażali podziękowania Seniorom za wielką i ciężką pracę na rzecz wsi. Gratulowali również nowym „Gospodyniom” inicjatywy i inwencji twórczej życząc, by dzielnie przenosiły dalej spuściznę swoich matek i babć zachowując naszą ojczystą kulturę i obyczaje.

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze, a na twarzach naszych Seniorów często gościł uśmiech i wzruszenie. Wielu wyrażało nadzieję na kontynuację cyklicznych spotkań zacieśniających więzi międzypokoleniowe mieszkańców Krzesławic.
02-04-2019
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic

Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic
- powstało z końcem 2018 roku z inicjatywy dziesięciu mieszkanek wsi jako dobrowolna samorządna organizacja kobiet.

Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich a tym samym – uzyskaniu osobowości prawnej – rozpoczęło swoją działalność nakierowaną m. in. na prowadzenie działalności społeczno - wychowawczej i oświatowo - kulturalnej a także rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej.

Funkcjonuje w myśl Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich. Zainaugurowało działalność w swoim środowisku lokalnym międzypokoleniową uroczystością integracyjną „Herbatka z Seniorem”, która odbyła się 2 lutego 2019r.
Organizację reprezentuje Zarząd Koła w składzie: Nawrocka Zofia, Marasek Małgorzata
i Pizon Halina.

Koło sukcesywnie powiększa swoją liczebność. Jest otwarte na wspieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich w tym - współpracę z innymi podmiotami z terenu gminy.
02-04-2019

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA