polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Programy współpracy

Na sesji dnia 18 września 2020 roku Rada Gminy Rusinów VIII kadencji przyjęła Uchwałą Nr XIII/104/20 Wieloletni Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2022. 
Treść programu w załączeniu.

 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA