polski angielski niemiecki
Czwartek, 25 kwietnia 2019 r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Wyjazd do kina
Opublikowany: 2019-04-02
Wyjazd do kina

W niedzielę 31 marca - dzień po pokazie premierowym - w radomskim kinie Helios mieszkańcy Krzesławic obejrzeli najnowszy film Michała Kondrata.


Wyjazd na film „Miłość i miłosierdzie” wpisuje się w plany Koła Gospodyń Wiejskich z Krzesławic co do przybliżania społeczności lokalnej ważnych wydarzeń z zakresu kultury. Ogromnym ułatwieniem było zapewnienie przez Wójta Gminy Rusinów autokaru, którym bezpiecznie i wygodnie podróżowało 40 osób.
Na ten akurat film nie trzeba było nikogo namawiać. Boże Miłosierdzie czczone na całym świecie jest bardzo żywe również wśród mieszkańców naszej wsi. Po raz kolejny próbowaliśmy zgłębić potęgę przesłania, które Jezus przekazał ludzkości – również i nam – za pośrednictwem siostry Faustyny Kowalskiej, prostej polskiej zakonnicy, dziś już świętej. Przypomnieliśmy sobie, że nie mniejszą rolę w objawieniu światu prawdy o Bożym Miłosierdziu odegrał bł. ks. Michał Sopoćko, wybitny kapłan i spowiednik wizjonerki. Film przybliżał nieznane powszechnie dokumenty odnalezione w zapomnianych archiwach. Ich ujawnienie pozwala poznać, jak prawda o Bożym Miłosierdziu wpłynęła i dalej wpływa na losy świata.

To nie był zwyczajny film. Produkcja porusza najbardziej zatwardziałe serca. Uświadamia nam, że miłosierdzie powinno być w każdym z nas, w naszych wzajemnych relacjach, czynach, gestach. Daje nam odwagę, by po raz kolejny spróbować powtarzać za siostrą Faustyną:
 
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, 
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, 
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, 
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie 
były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, 
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, 
ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne 
i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, 
a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierni bym zawsze 
spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie 
i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, 
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. 
02-04-2019
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic gościło Seniorów
Opublikowany: 2019-04-02
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic gościło Seniorów
W sobotnie popołudnie 2 lutego budynek świetlicy wiejskiej tętnił życiem. Założone w grudniu 2018r. - z inicjatywy grupy kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic inaugurowało swoją działalność. Pierwsze uroczyste spotkanie Panie dedykowały najstarszej części społeczności lokalnej w dowód szacunku i uznania dla ich życiowej mądrości i niesionych wzorców. „To Wy właśnie niesiecie nam historię, wiarę i kulturę; tylko Wy macie najwięcej do powiedzenia o życiu i wartościach, które jedynie się liczą” - mówiła Przewodnicząca Koła w powitaniu.

Zaproszenie na „Herbatkę z Seniorem” przyjęło bardzo wiele osób w przedziale wiekowym 70 – 90 lat.

Spotkanie wypełniły ciepłe rozmowy, wspólne oglądanie zdjęć miejscowości sprzed lat, wspomnienia. Nie zabrakło śpiewu kolęd, pieśni patriotycznych i piosenek ludowych.

Gośćmi honorowymi spotkania byli: Proboszcz Parafii Smogorzów - ks. Stanisław Kwiatkowski, Wójt Gminy Rusinów - Andrzej Wesołowski, oraz Przewodniczący Rady Gminy - Hieronim Seta.

Goście wyrażali podziękowania Seniorom za wielką i ciężką pracę na rzecz wsi. Gratulowali również nowym „Gospodyniom” inicjatywy i inwencji twórczej życząc, by dzielnie przenosiły dalej spuściznę swoich matek i babć zachowując naszą ojczystą kulturę i obyczaje.

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze, a na twarzach naszych Seniorów często gościł uśmiech i wzruszenie. Wielu wyrażało nadzieję na kontynuację cyklicznych spotkań zacieśniających więzi międzypokoleniowe mieszkańców Krzesławic.
02-04-2019
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic

Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic
- powstało z końcem 2018 roku z inicjatywy dziesięciu mieszkanek wsi jako dobrowolna samorządna organizacja kobiet.

Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich a tym samym – uzyskaniu osobowości prawnej – rozpoczęło swoją działalność nakierowaną m. in. na prowadzenie działalności społeczno - wychowawczej i oświatowo - kulturalnej a także rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej.

Funkcjonuje w myśl Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich. Zainaugurowało działalność w swoim środowisku lokalnym międzypokoleniową uroczystością integracyjną „Herbatka z Seniorem”, która odbyła się 2 lutego 2019r.
Organizację reprezentuje Zarząd Koła w składzie: Nawrocka Zofia, Marasek Małgorzata
i Pizon Halina.

Koło sukcesywnie powiększa swoją liczebność. Jest otwarte na wspieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich w tym - współpracę z innymi podmiotami z terenu gminy.
02-04-2019

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA