polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 22 października 2018 r. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rusinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2017-2018

Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rusinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2017-2018

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA