polski angielski niemiecki
środa, 14 listopada 2018 r. Imieniny: Emila, Laury, Rogera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusinowie

Ul. Zaciszna 30
26-411 Rusinów
Tel./Fax (48) 322-28-76
 
Kierownik – Stanisława Jarek
Pomoc Społeczna – Marianna Pachnik, Maria Kowalska, Beata Skałban
Świadczenia Rodzinne – Janina Wojtunik
Świadczenia 500+ - Magdalena Fidos

Inspektor Ochrony Danych
Elżbieta Walasik
e-mail: e.walasik@rusinow.pl

tel: (48) 6727022 wew. 22

Dodatkowe dokumenty do zasiłku rodzinnego

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły małżonków i dorosłych członków rodziny do 25 lat.
 2. Osoba przedstawiająca niski dochód lub dochód zerowy z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły zobowiązana jest przedstawić aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu bądź zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 3. Nakaz płatniczy o posiadanym gospodarstwie rolnym (powierzchnia przeliczeniowa w ha) za rok ubiegły - kopia.
 4. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci (jeżeli nie ma w dokumentach).
 6. Zaświadczenie z KRUS-u o pobieranym zasiłku chorobowym za rok ubiegły (dotyczy rolników).
 7. Zaświadczenie o pobranym stypendium (z Urzędu Gminy, ze Starostwa Powiatowego i z uczelni za rok ubiegły).
 8. Kserokopia dowodu osobistego.
 9. Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (jeżeli dotyczy).
 10. Zaświadczenie z ZUS-u o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (jeżeli dotyczy).

Dodatkowe dokumenty do stypendium szkolnego

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości miesięcznego wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 2. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy o posiadanej wielkości gospodarstwa rolnego.
 3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego.
 4. Zaświadczenie ze szkoły.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA