polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon wewn.

Adres mailowy

Zastępca Wójta
Sekretarz

Jarosław Korycki

29

wicewojt@rusinow.pl

Skarbnik

Katarzyna Barul

11

skarbnik@rusinow.pl

Zastępca Skarbnika

Monika Marasek

16

m.marasek@rusinow.pl

Płace/ księgowość GOPS

Janina Kobyłka

16

h.kobylka@rusinow.pl

Księgowość podatkowa

Marta Kucharczyk

17

m.kucharczyk@rusinow.pl

Podatki i opłaty lokalne

Anna Olak

17

a.olak@rusinow.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

Maria Cieślikowska

14

m.cieslikowska@rusinow.pl

Budownictwo
Inwestycje

Józef Skałban

21

j.skalban@rusinow.pl

Zarządzanie Kryzysowe
Obrona Cywilna
Sprawy wojskowe
Ochotnicze Straże Pożarne

Sylwia Abramczyk

21

s.abramczyk@rusinow.pl

Gospodarka Odpadami

Ewa Majchrzak

22

e.majchrzak@rusinow.pl

Gospodarka wodno-ściekowa

Bożena Zaraś

22

b.zaras@rusinow.pl

Ochrona Danych Osobowych
Archiwum
Program „Czyste powietrze”

Elżbieta Walasik

33

e.walasik@rusinow.pl

Kasa
Ewidencja Działalności Gospodarczej

Justyna Jędrusińska

19

j.jedrusinka@rusinow.pl

Zamówienia Publiczne
Fundusze Zewnętrzne

Hanna Kobyłka

25

hanna.kobylka@rusinow.pl

Kadry
Współpraca z OP

Emilia Smolarska

25

e.smolarska@rusinow.pl

Transport

Katarzyna Rogulska
Artur Stachniak

24

k.rogulska@rusinow.pl
a.stachniak@rusinow.pl

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych

Justyna Majos

23

j.majos@rusinow.pl

Księgowość Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury

Stanisława Papis

23

spapis@rusinow.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie

Katarzyna Stocka

18

dyrektor.gok@rusinow.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie

Małgorzata Kaczyńska
Anna Ślęzak

20

bib.rusinow@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik Stanisława Jarek

(48)3222876

gops@rusinow.pl

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA