polski angielski niemiecki
Piątek, 23 kwietnia 2021 r. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałeckiej etap II

 

11 września 2017 r. Gmina Rusinów podpisała umowę o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałeckiej etap II”.

Głównymi celami operacji jest wzmacnianie kapitału mieszkańców i rozwój obszaru LSR, rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR.

W ramach operacji został zagospodarowany teren wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałeckiej. Powstał nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej. Podczas realizacji zadania wykonano następujące prace: ułożono chodnik z kostki brukowej, nasadzono rośliny ozdobne, zamontowano ławki, urządzenia placu zabaw, zewnętrznej siłowni plenerowej, wybudowano boisko do gry w siatkówkę plażową. Realizacja powyższego zadania podniosła estetykę wsi, stwarzając przy tym miejsce ogólnodostępne dla całej społeczności lokalnej. Inwestycja przyczyni się do integracji mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i starszych oraz do rozwoju kulturalnego, w szczególności istniejących na terenie gminy stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.

Całkowita wartość projektu wynosi 177 636,03 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 88 442,00 zł. 

Gmina Rusinów                                                 tel. (048) 6727022
ul. Żeromskiego 4                                             fax. (048) 6727023

26 – 411 Rusinów                                       e – mail: gmina@rusinow.pl

powiat przysuski                                            http://www.rusinow.pl
województwo mazowieckie                                NIP 601-008-56-62

 


 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA