polski angielski niemiecki
Wtorek, 12 listopada 2019 r. Imieniny: Konrada, Renaty, Witolda

Urząd Gminy w Rusinowie informuje, że w każdą środę w godzinach 12:30 – 14:30, w pokoju nr 6, mieszkańcy Gminy Rusinów mogą uzyskać

bezpłatną poradę prawną   

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej: kobiety w ciąży,  młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W przypadku nieobecności prawnika w Urzędzie Gminy pomoc prawną można uzyskać w budynku

POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ W PRZYSUSZE,
UL. SZKOLNA 7.  

PUNKT CZYNNY JEST W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:

poniedziałek od 730 do 1130
wtorek od 730 do 1130
środa od 730 do 1130
czwartek od 730 do 1130
piątek od 730 do 1130

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA