polski angielski niemiecki
Piątek, 23 kwietnia 2021 r. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Ogłoszenie
 

 O G Ł O S Z E N I E

 
Starostwo Powiatowe w Przysusze informuje, że  roku 2021  na terenie gmin Powiatu Przysuskiego świadczyć będzie nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Fundacja „Instytut Spraw Publicznych” ulica Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom.
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID -19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca  2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można  uzyskać:
Poniedziałek
7.30-11.30 Klwów, ulica Opoczyńska 35
11.45-15.45 Odrzywół  ulica Warszawska 53
Adw. Kinga Krok -Suchecka tel.667 890 632
 
Wtorek
12.00- 16.00 Potworów, ulica Radomska 2A
Radca prawny Magdalena Rynkiewicz -Lao tel.692 593 320
 
Środa
7.30-9.30 Gielniów Plac Wolności 75
9.45-11.45 Rusinów, ulica Żeromskiego  4
Radca prawny Magdalena Rynkiewicz - Lao tel. 692 593 320
 
Czwartek
13.30 – 15.30 Borkowice ulica księdza Wiśniewskiego 7
 
Radca prawny Magdalena Rynkiewicz - Lao  tel. 692 593 320
Piątek 11.45- 13.45 Wieniawa ulica Kochanowskiego 88
Radca Prawny, doradca obywatelski, mediator Agnieszka Sobczak tel. 693 561 224
 
Nieodpłatna pomoc  prawną i nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie  przysługuje osobie  uprawnionej ,która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 


1

 

 

 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA