polski angielski niemiecki
środa, 14 listopada 2018 r. Imieniny: Emila, Laury, Rogera
Uprawy i zasiewy

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że w okresie od 15 stycznia 2011 do 25 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.).


Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane producentom rolnym do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych uprawnionych do uzyskania ww. dopłat.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, dopłaty będą udzielane do:
- zbóż ozimych – 100 zł/ha
- zbóż jarych – 100 zł/ha
- roślin strączkowych – 160 zł/ha
- ziemniaka – 500 zł/ha
- mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka) – 100 zł/ha.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”, które dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego:

Informacje na temat tego mechanizmu można, również uzyskać w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR tel. 22/661-72-72 oraz w
Oddziale Terenowym ARR w Warszawie tel. 22/515-81-32.
Na stronie internetowej ARR oraz w
Oddziale Terenowym ARR w Warszawie można również uzyskać aktualny druk „Wniosku o przyznanie dopłaty...”.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA