polski angielski niemiecki
Sobota, 08 sierpnia 2020 r. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
Zbiórka padłych zwierząt

Urząd Gminy w Rusinowie informuje, że posiada podpisaną umowę na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Rusinów z Przedsiębiorstwem Jasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski. Rolnik, który chce aby odebrać padłe zwierze powinien posiadać wszystkie dane dotyczące zwierzęcia oraz swój NIP, PESEL, numer gospodarstwa i skierowanie od lekarza weterynarii.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA