polski angielski niemiecki
Sobota, 04 lipca 2020 r. Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY RUSINÓW
 W dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rusinowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Rusinów VIII kadencji, na której Wójt Gminy Rusinów przedłożył raport o stanie Gminy Rusinów za 2019 rok. Następnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2019 rok. Budżet po stronie dochodów zamknął się w kwocie 19,92 mln złotych. Dochody Gminy pochodziły w 46,3% z subwencji państwowych, w 35,0% z pozyskanych dotacji, w 9,8% pochodziły z udziału w podatku dochodowym, a 5,4% pochodziło z opłat komunalnych i podatków samorządowych.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 19,31 mln zł. Budżet zamknął się na koniec roku nadwyżką finansową w kwocie 610.523,12 zł. Największy udział w wykonanych wydatkach miały wydatki na realizację zadań oświatowych, które stanowiły 32,0% poniesionych wydatków ogółem. Na realizację zadań socjalnych wydatkowano 31,28% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie administracji, gospodarki komunalnej, kultury i infrastruktury gminnej.
Z wydatków inwestycyjnych największe kwoty przeznaczono na przebudowę i remont (modernizację) budynku świetlicy wiejskiej w Brogowej (545.735,44 zł), zagospodarowanie działki nr 3025/3, 3025/4 i 2763/1 w miejscowości Rusinów (295.710,39 zł), oraz budowę drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr ew. 2147, 3429, 5315, 2172 – Etap I (248.322,03 zł).
Stan zadłużenia Gminy Rusinów wyniósł na koniec 2019 roku 360.066,88 zł i były to zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW.
Przedłożone sprawozdanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu realizacji budżetu w 2019 roku.
Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie i udzieliła Wójtowi absolutorium.
19-06-2020
Galeria
Szukaj w artykułach
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA