polski angielski niemiecki
środa, 19 lutego 2020 r. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Wójt Gminy Rusinów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rusinów w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów w 2020 roku”.
Przedmiot konsultacji - Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Rusinów uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na 2020 rok.

Harmonogram konsultacji – Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 stycznia 2020 r., a  zostaną zakończone w dniu 10 lutego 2020 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusinów.

Adresaci konsultacji - Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Rusinów, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszar ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Forma konsultacji - Pisemna, papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4, pok. 10), pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.rusinow.pl) na adres gmina@rusinow.pl

Miejsce konsultacji - Urząd Gminy w Rusinowie, Referat Organizacyjno-Gospodarczy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4, pok. 10, adres poczty elektronicznej: e.majchrzak@rusinow.pl.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji - Urząd Gminy Rusinów, Referat Organizacyjno-Gospodarczy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4,  pok. 10.

 

30-01-2020
Galeria
Szukaj w artykułach
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA