polski angielski niemiecki
Niedziela, 24 marca 2019 r. Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. 
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego --->
http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html.  

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:
1)     celów współpracy - § 2 programu,
2)     zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3)     form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4)     priorytetowych zadań publicznych na 2019 rok - § 15 -34 programu,
5)     podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu –              § 40 programu,
6)     innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.
 
 
Propozycje do Programu współpracy na 2019 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2019:
http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.
 
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2019 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.
26-06-2018
Szukaj w artykułach
Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA