polski angielski niemiecki
Niedziela, 17 lutego 2019 r. Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
Budżet Gminy Rusinów na 2018 rok.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy Rusinów uchwaliła budżet na 2018 rok. 

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Rusinów,

Gmina Rusinów to Gmina typowo rolnicza. Władze dbając o dobro mieszkańców od kilku lat nie podejmowały uchwał w sprawie wzrostu podatków, opłat za śmieci, czy opłat za dostawę wody i odbiór ścieków. Prowadzona jest racjonalna i oszczędna gospodarka finansowa. Obecnie według danych Ministerstwa Finansów wynikających ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 3 kwartale 2017 roku oraz na podstawie danych GUS o liczbie ludności na koniec roku 2016 Gmina Rusinów znalazła się w gronie trzech gmin nie posiadających zadłużenia na jednego mieszkańca – Bez zadłużenia w regionie radomskim - są tylko 3 gminy w tym Rusinów, warto przy tym zauważyć, że najwyższe zadłużenie gminy na jednego mieszkańca w kraju w tym okresie wyniosło – 18.644 zł, natomiast najwyższe zadłużenie gminy regionu radomskiego wyniosło - 2.112 zł.
W dniu 28 grudnia 2017 roku na sesji Rady Gminy Rusinów został uchwalony budżet na 2018 rok.
          Budżet przewiduje realizację dochodów ogółem w wysokości 17.934.042 zł, w tym dochodów majątkowych w kwocie 470.222 zł oraz wydatków ogółem w wysokości 19.751.574 zł, w tym wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.240.925 .
           Budżet Gminy Rusinów na 2018 rok dostosowany jest do możliwości finansowych Gminy, ale przede wszystkim do potrzeb naszych mieszkańców. W każdej z miejscowości zakłada realizację zamierzeń inwestycyjnych lub bieżących.
              W budżecie Gminy Rusinów na rok 2018 przewiduje się wiele zadań inwestycyjnych tj. zagospodarowanie centrum wsi Władysławów, zagospodarowanie terenu w centrum wsi Gałki, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Gałeckiej - II etap (na realizację tego zadania podpisana jest umowa z wykonawcą), zagospodarowanie działki w miejscowości Krzesławice, zagospodarowanie działki przy ośrodku zdrowia w miejscowości Rusinów, przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Brogowej. Planowana jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bąków, Brogowa, Grabowa Kolonia - Zychorzyn Kolonia, Przystałowice Małe, Nieznamierowice, Rusinów ul. Starowiejska i Lekarska, opracowanie kolejnych dokumentacji na budowę dróg we wsiach: Gałki, Bąków, Nieznamierowice. W 2018 roku planowana jest również budowa parkingu na działce gminnej w Nieznamierowicach i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Nieznamierowicach.
        W roku 2018 planowany jest kolejny etap prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego polegający na dobudowie lub dowieszeniu nowych opraw oświetleniowych na terenie całej Gminy.
      Ważną inwestycją dla mieszkańców naszej Gminy jest budowa kanalizacji. W 2016 roku została opracowana dokumentacja techniczna na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rusinów w miejscowościach: Grabowa, Zychorzyn, Wola Gałecka, Gałki”.  Jak się okazało zrealizowanie tej inwestycji nie będzie proste. W 2008 roku została opracowana dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Rusinowie wraz z oczyszczalnią ścieków w Grabowej. Dokumentacja zawierała wiele sprzeczności, została przygotowana w sposób nieprofesjonalny, niedokładny. Na podstawie tej dokumentacji w latach 2010 – 2011 wybudowana została kanalizacja w Rusinowie oraz oczyszczalnia ścieków w Grabowej. Efektywność działania tej oczyszczalni jest obecnie znikoma. Oczyszczalnia miała obsłużyć 2250 odbiorców, obecnie fizycznie obsługuje ok. 800 i nie jest w stanie obsłużyć więcej. Należy przy tym zauważyć, że oczyszczalnia została wykonana w przestarzałej technologii. Oczyszczalnia w Grabowej nie posiada żadnych rezerw, a co więcej po 6 latach pracy wymaga sporych działań naprawczych, które pozwolą na uzyskiwanie w sposób trwały wymaganego stopnia oczyszczania ścieków dla obecnie dostarczanej ilości. W związku z powyższym, w najbliższym czasie konieczne będzie wykonanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej lub budowę nowej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców całej Gminy. W dalszej kolejności możliwa będzie budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach gminy.
        Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych w 2018 roku, planowanych jest wiele zadań bieżących takich jak doposażenie wszystkich świetlic na terenie gminy, dostawa kruszywa na drogi gminne czy zbiórka wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 
             W 2018 roku Gmina planuje organizowanie cyklicznych imprez integracyjnych dla mieszkańców takich jak „Dożynki Gminno-Parafialne w Rusinowie”, rozgrywki w piłce nożnej o „Puchar Wójta Gminy Rusinów”, oraz „Festiwal Muzyki Ludowej im. Jana Gacy w Przystałowicach Małych”.
            Powyżej przedstawiłem Państwu najważniejsze przedsięwzięcia na rok 2018. Mam nadzieję, że wszystkie te zadania uda nam się zrealizować.
 
 
 Z poważaniem
 
 Krzysztof Urbańczyk
 Wójt Gminy Rusinów
 
21-02-2018
Szukaj w artykułach
Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA