polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 25 maja 2020 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Program usuwania azbestu na lata 2014 - 2032
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz.1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusinów na lata 2014-2032”.
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz.1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusinów na lata 2014-2032”.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rusinów.
 
Każdy ma prawo do składania uwagi i wniosków do projektu pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rusinów na lata 2014-2032”.
 
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Rusinów, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi i wniosków jest Wójt Gminy Rusinów.
 
Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Rusinów
2. stronie internetowej
3. a/a
14-10-2014
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.
Szukaj w artykułach
Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA