polski angielski niemiecki
Czwartek, 22 października 2020 r. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa


Kontakt

Urząd Gminy Rusinów 
ul. Żeromskiego 4 
26 - 411 Rusinów 

Tel.  (048) 6727022 
       (048) 6727025 
       (048) 6727077 

Fax. (048) 6727022 wew. 26 
e-mail: gmina@rusinow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:
pon. - pt. 730 - 1530

Godziny otwarcia kasy Urzędu:
pon. - pt. 730 - 1415

 

 Marian Andrzej Wesołowski
Wójt Gminy Rusinów

 

Wójt przyjmuje interesantów:
poniedziałek 800-1000
czwartek 900 - 1100

 

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów:
poniedziałek 1430-1530

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Opublikowany: 2020-08-27
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie rozpoczyna nowy rok szkolny 2020/2021 w tradycyjnej formie funkcjonowania. Decyzja o funkcjonowaniu szkoły została uzgodniona z organem prowadzącym szkołę – Wójtem Gminy Rusinów. W związku z tym, zostały opracowane PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII.
Kierując się wytycznymi MEN, GIS i MZ szkoła zastosowała rozwiązania sprzyjające zapewnieniu bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w placówce.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. o godzinie 9.30 według następującego porządku:
1.  Spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
    - Odśpiewanie hymnu państwowego.
    - Zapoznanie uczniów ze zmianami w organizacji pracy szkoły.
    - Zapoznanie z procedurami funkcjonowania szkoły w okresie pandemii.
2.  W rozpoczęciu roku szkolnego mogą brać udział tylko rodzice oddziału  „O” i  klasy „I”.
3.  Przewiduje się odwóz uczniów ok. godziny 11.00. 
 

 


                                                                                                       Więcej po rozwinięciu

27-08-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne
Opublikowany: 2020-08-26
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne
- Burze z gradem

26-08-2020
Remonty w placówkach oświatowych
Opublikowany: 2020-08-25
Remonty w placówkach oświatowych
Tradycją jest, że czas wakacji upływa pod znakiem remontów w placówkach oświatowych,  w  zależności od potrzeb, jakie zostały zgłoszone do organu prowadzącego placówkę. W tym roku wykonano wiele prac remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z oddziałami przedszkolnymi w Rusinowie, które polegały między innymi na: malowaniu sali edukacyjnej, sali w oddziale zerowym, klatek schodowych (barierki, ściany), wszystkich korytarzy i sufitu w kuchni, została również wymieniona częściowo kanalizacja (pod kuchnią), uzupełniono ubytki w elewacji zewnętrznej budynku, wykonano prace remontowo-konserwatorskie w ogrodzie szkolnym, wymieniono uszkodzone elementy i pomalowano urządzenia na placu zabaw oraz barierki i płoty przed budynkiem szkoły. W Samorządowym Przedszkolu w Gałkach zostały wyremontowane dwie łazienki oraz pomalowano również pomieszczenie wewnątrz budynku.  
25-08-2020
Nowa siłownia plenerowa w Przystałowicach Małych
Opublikowany: 2020-08-24
Nowa siłownia plenerowa w Przystałowicach Małych
W miejscowości Przystałowice Małe powstała siłownia plenerowa dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Nowa siłownia składa się z trzech podwójnych urządzeń do ćwiczeń fizycznych (w tym: orbitrek, narciarz, wyciąg górny, krzesło, prasa nożna, wahadło), ławki, kosza na śmieci oraz regulaminu korzystania z siłowni plenerowej.
Nowo stworzona przestrzeń aktywności sportowej będzie sprzyjała międzypokoleniowej integracji społecznej. Przedsięwzięcie podniesie również walory estetyczne miejscowości, poprawi jakość życia mieszkańców, urozmaici ofertę sportową, a co najważniejsze zmobilizuje społeczność lokalną do aktywności fizycznej.

    

24-08-2020
Życzenia
Opublikowany: 2020-08-21

21-08-2020
NAGRODA MIĘDZYNARODOWEJ UNII ASTRONOMICZNEJ
Opublikowany: 2020-08-21
NAGRODA MIĘDZYNARODOWEJ UNII ASTRONOMICZNEJ
Uczniowie klasy IIIb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Kietlą otrzymali certyfikaty Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Ta światowa organizacja ma swoją siedzibę w Lejdzie na terenie Niderlandów, na uniwersytecie, z którym związanych jest najwięcej naukowców wyróżnionych Nagrodą Nobla. Dla zainteresowanych warto dodać, że jest to najstarsza niderlandzka uczelnia.
Mali bohaterowie pod kierunkiem swojej wychowawczyni zrealizowali projekt nawiązujący do Dnia Kosmosu: przeprowadzili retrospekcję - przypomnieli wizytę w rusinowskiej szkole pierwszego i jedynego w dotychczasowej historii Polaka, który odbył lot w kosmos – Mirosława Hermaszewskiego, konstruowali rakiety wg własnego pomysłu z wykorzystaniem surowców wtórnych, obrazowali przestrzeń planetarną. Wyróżnienie pokazuje, że warto było. Gratulujemy pomysłowości i zapału. 
21-08-2020
UMIŁOWANIE OJCOWIZNY NAGRODZONE
Opublikowany: 2020-08-21
UMIŁOWANIE OJCOWIZNY NAGRODZONE
Wielki sukces odniosły uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Roksana Anna Papis (IIIb) i Amelia Olesik (Vb) – bo o nich tu mowa – zostały laureatkami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” na etapie wojewódzkim.
Roksana Anna Papis, przygotowywana przez panią Małgorzatę Kietlę, zajęła II miejsce w województwie mazowieckim, zaś Amelia Olesik, pracująca pod kierunkiem pani Kazimiery Woźniak, uplasowała się na III miejscu.
Uczennice wykonały piękne prace literackie: Roksanka opisała wzruszające spotkanie z mniejszością etniczną, którą spotkał tragiczny los - Łemkami na terenie Beskidu Niskiego. Amelka przedstawiła dzieje swojej rodziny.
Gratulujemy i jesteśmy dumni z sukcesów młodego pokolenia.
 
21-08-2020
TEGO JESZCZE NIE BYŁO
Opublikowany: 2020-08-21
TEGO JESZCZE NIE BYŁO
Światowa Organizacja Earth Day z siedzibą w Waszyngtonie doceniła kreatywne działania prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Były one związane z organizacją Dnia Ziemi (22 kwietnia 2020 roku), w czasie którego uczniowie rusinowskiej szkoły (klasy I -III) sadzili rośliny w wykonanych przez siebie doniczkach, wykonali mydlane rzeźby i plakaty pod hasłem „Kwiaty dla Ziemi”, pisali książeczki oraz wirtualnie sadzili szkolną lipę. Kira Heeschen – globalny koordynator obchodów 50 Międzynarodowego Dnia Ziemi rusinowskie inicjatywy określił jako „wspaniałe”. Efektem jest niecodzienne wyróżnienie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Najbardziej zaangażowani nauczyciele oraz dyrektor szkoły otrzymali Certyfikaty przyznane przez samą Prezydent of Earth Day Network panią Kathleen Rogers. W grupie nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: pan Dariusz Ciecierski – dyrektor szkoły, pani Małgorzata Kietla – pomysłodawca i koordynator projektu, pani Edyta Bykowska – inicjator akcji wirtualnej, pani Jolanta Olewińska i pani Anna Gajda – nadzorujące akcję plakatową w swoich klasach.
Szczerze gratulujemy ogromnego światowego wyróżnienia oraz wzorowej kreatywności w bardzo trudnym okresie pandemii. BRAWO!!! 
21-08-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne
Opublikowany: 2020-08-20
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne
- Upał

20-08-2020
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
Opublikowany: 2020-08-20
Gmina Rusinów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Całkowita wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 

 

20-08-2020
Dożynki Powiatowe 2020
Opublikowany: 2020-08-18
Dożynki Powiatowe 2020
W sobotę 15 sierpnia odbyły się Patriotyczno-Dożynkowe uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Święto plonów zostało połączone z 100 rocznicą Cudu nad Wisłą. Organizatorem uroczystości był Starosta Przysuski Marian Niemirski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Zastępcy Wójta Gminy Rusinów Jarosława Koryckiego oraz Radnego Powiatowego Marka Modrzeckiego.
Przed rozpoczęciem mszy świętej Ordynariusz Diecezji Radomskiej Ks. Bp Henryk Tomasik poświęcił przygotowane przez parafian barwne wieńce, następnie miejscowa młodzież przypomniała historię Cudu nad Wisłą.
Po mszy świętej pod pomnikiem Orła Białego władze powiatu złożyły kwiaty a Ksiądz Biskup Henryk Tomasik poprowadził modlitwę w intencji ojczyzny.  
18-08-2020
Powiatowe obchody „Dnia Strażaka” w Odrzywole
Opublikowany: 2020-08-18
 Powiatowe obchody „Dnia Strażaka” w Odrzywole
W sobotę 15 sierpnia w Odrzywole obchodzono Powiatowy „Dzień Strażaka” połączony z 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw. Św. Jadwigi i Św. Stanisława w Odrzywole w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy świętej korowód udał się na plac przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Po złożonym meldunku Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Damian Kobyłka oraz Prezes  ZOP ZOSP RP Szymon Niemirski złożyli życzenia strażakom oraz przekazali słowa uznania za ich trudną i odpowiedzialną służbę. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Rusinów Marian Andrzej Wesołowski oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Rusinowa, Grabowej, Zychorzyna, Przystałowic Małych i Woli Gałeckiej.  
18-08-2020
 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »  Last ›
 • ...........................................................

 • ...........................................................

 • ............................................................

 • ............................................................

 • ...........................................................

 • ...........................................................

 • ............................................................

 • ............................................................

 • ...........................................................

 • ...........................................................

 • ...........................................................

Październik 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Statystyki
Odwiedzin dzisiaj: 295
Odwiedzin w sumie: 753875

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA