polski angielski niemiecki
Piątek, 07 sierpnia 2020 r. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana


Kontakt

Urząd Gminy Rusinów 
ul. Żeromskiego 4 
26 - 411 Rusinów 

Tel.  (048) 6727022 
       (048) 6727025 
       (048) 6727077 

Fax. (048) 6727022 wew. 26 
e-mail: gmina@rusinow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:
pon. - pt. 730 - 1530

Godziny otwarcia kasy Urzędu:
pon. - pt. 730 - 1415

 

 Marian Andrzej Wesołowski
Wójt Gminy Rusinów

 

Wójt przyjmuje interesantów:
poniedziałek 800-1000
czwartek 900 - 1100

 

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów:
poniedziałek 1430-1530

Ostrzeżenie meteorologiczne
Opublikowany: 2020-06-23
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne
- Deszcz z burzami

23-06-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne
Opublikowany: 2020-06-22
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne
- Burze z gradem

22-06-2020
GaszynChallange - Siepomaga
Opublikowany: 2020-06-22
GaszynChallange - Siepomaga
#gaszynchallange
Radni Gminy Rusinów bardzo dziękują pracownikom Urzędu Gminy w Rusinowie za nominację!

Jednocześnie zawiadamiamy, że bardzo świadomie nie podjęliśmy wyzwania w robieniu pompek. Natomiast jak najbardziej chcemy przyłączyć się do akcji pomocy Wojtusiowi.
Zgodnie z hasłem: "Można łamać zasady, ale tylko w górę"! Nominowani Radni wpłacą po 20 zł, tj. łącznie kwotę 300 zł na konto Fundacji Siepomaga!

Przypominamy:
Nominowani muszą nagrać film, podczas którego wykonują 10 pompek i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, a gdy wykonają to 5zł na konto z poniższego linku:
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge
Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

Radni Gminy Rusinów nominują:
1. Pracowników Starostwa Powiatowego w Przysusze
2. Radnych Gminy i Miasta w Przysusze
3. Radnych Gminy Klwów

22-06-2020
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY RUSINÓW
Opublikowany: 2020-06-19
 ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY RUSINÓW
 W dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rusinowie odbyła się XI Sesja Rady Gminy Rusinów VIII kadencji, na której Wójt Gminy Rusinów przedłożył raport o stanie Gminy Rusinów za 2019 rok. Następnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2019 rok. Budżet po stronie dochodów zamknął się w kwocie 19,92 mln złotych. Dochody Gminy pochodziły w 46,3% z subwencji państwowych, w 35,0% z pozyskanych dotacji, w 9,8% pochodziły z udziału w podatku dochodowym, a 5,4% pochodziło z opłat komunalnych i podatków samorządowych.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 19,31 mln zł. Budżet zamknął się na koniec roku nadwyżką finansową w kwocie 610.523,12 zł. Największy udział w wykonanych wydatkach miały wydatki na realizację zadań oświatowych, które stanowiły 32,0% poniesionych wydatków ogółem. Na realizację zadań socjalnych wydatkowano 31,28% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie administracji, gospodarki komunalnej, kultury i infrastruktury gminnej.
Z wydatków inwestycyjnych największe kwoty przeznaczono na przebudowę i remont (modernizację) budynku świetlicy wiejskiej w Brogowej (545.735,44 zł), zagospodarowanie działki nr 3025/3, 3025/4 i 2763/1 w miejscowości Rusinów (295.710,39 zł), oraz budowę drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr ew. 2147, 3429, 5315, 2172 – Etap I (248.322,03 zł).
Stan zadłużenia Gminy Rusinów wyniósł na koniec 2019 roku 360.066,88 zł i były to zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW.
Przedłożone sprawozdanie pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu realizacji budżetu w 2019 roku.
Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie i udzieliła Wójtowi absolutorium.
19-06-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne
Opublikowany: 2020-06-19
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne
- Burze z gradem

19-06-2020
Transmisja obrad Rady Gminy Rusinów
Opublikowany: 2020-06-19
Transmisja obrad Rady Gminy Rusinów


Transmisja obrad Rady Gminy Rusinów

19-06-2020
GaszynChallenge - Siepomaga
Opublikowany: 2020-06-18
GaszynChallenge - Siepomaga
#gaszynchallange
Urząd Gminy w Rusinowie dziękuje za nominację dla OSP KSRG Zychorzyn.
Nominowani muszą nagrać film, podczas którego wykonają 10 pompek lub 10 przysiadów i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają w/w zadania wpłacają 10 zł, a gdy wykonają to 5 zł na konto z poniższego linku:
Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 instytucje.
Nominujemy:
Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie;
Radę Gminy w Rusinowie,
Urząd Gminy w Odrzywole;
Urząd Gminy w Borkowicach. 
18-06-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne
Opublikowany: 2020-06-18
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne
- Burze z gradem

18-06-2020
Egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie
Opublikowany: 2020-06-17
Egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie
Uczniowie w dniach 16-18 czerwca 2020 roku przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. To pierwszy poważny test dla uczniów, który decyduje o przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej.
Według przygotowanego na początku roku szkolnego kalendarza wydarzenie to miało się odbyć w kwietniu. Niestety, epidemia koronawirusa opóźniła egzaminy o blisko dwa miesiące. To był szczególny egzamin i duże wyzwanie dla uczniów, którzy ostatni etap przygotowań  pokonali uczestnicząc w zdalnych lekcjach. Niektórzy z nich uczestniczyli w konsultacjach z języka polskiego, języka angielskiego i  matematyki. Egzamin odbył się z zachowaniem rygorów sanitarnych, zgodnie z procedurami o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przygotowanymi przez CKE.
Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu będą ogłoszone 31 lipca br. Wtedy uczniowie poznają rezultaty swoich egzaminacyjnych zmagań i otrzymają zaświadczenia.
Życzymy uczniom, aby uzyskane przez nich wyniki pozwoliły im zrealizować swoje marzenia i dostać się do wybranej szkoły.

    

17-06-2020
Ostrzeżenie meteorologiczne
Opublikowany: 2020-06-17
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne
- Burze z gradem

17-06-2020
Powszechny Spis Rolny 2020
Opublikowany: 2020-06-15

15-06-2020
Informacja o XI sesji Rady Gminy Rusinów VIII kadencji
Opublikowany: 2020-06-12
Informacja o XI sesji Rady Gminy Rusinów VIII kadencji


Informacja o XI sesji Rady Gminy Rusinów VIII kadencji

12-06-2020
 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »  Last ›
 • ...........................................................

 • ...........................................................

 • ............................................................

 • ............................................................

 • ...........................................................

 • ...........................................................

 • ............................................................

 • ............................................................

 • ...........................................................

 • ...........................................................

 • ...........................................................

Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Statystyki
Odwiedzin dzisiaj: 391
Odwiedzin w sumie: 725299

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA